giám sát là hoạt động ghi nhận lại tất cả quá trình sinh hoạt: giờ giấc